โปรโมชั่น Mityon Kawasaki พ.ค. 62

Home/โปรโมชั่น Mityon Kawasaki พ.ค. 62

โปรโมชั่น Mityon Kawasaki พ.ค. 62

MITYON  KAWASAKI  จัดโปรโมชั่น เดือนพฤษภาคม 2562 ลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Kawasaki Mityon Pattaya Tel. 038-413722   / 089-091-8742777

Kawasaki Mityon Rayong  Tel. 097-2402777