Yamaha Xmax

• แบบ4 จังหวะ 2 สูบแถวเรียง DOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
• ปริมาตรกระบอกสูบ

321ซีซี

• อัตราส่วนกำลังอัด

11.2 : 1

• กระบอกสูบ x ระยะชัก

68.0 x 44.1 มม.

• ระบบหล่อลื่น

แบบเปียก

• ระบบจ่ายน้ำมัน

หัวฉีด

• ระบบจุดระเบิด

T.C.I.

• ระบบคลัตช์

แบบเปียกชนิดหลายแผ่น

• ระบบเกียร์

แบบสปอร์ต 6 ระดับ

• ระบบสตาร์ท

สตาร์ทไฟฟ้า

• น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20

• ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

14 ลิตร

• ความจุน้ำมันเครื่อง

1.8 ลิตร

2.1 ลิตร (มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง)

•ความจุหม้อน้ำ

0.96 ลิตร

• ความจุถังพักหม้อน้ำ

0.25 ลิตร

• หัวเทียน

เอ็น.จี.เค / ซี.อาร์.8 อี. (NGK / CR8E)

•ชนิดของโครงรถ

แบบไดมอน

•มุมคาสเตอร์/ระยะเทล

25° / 95 มม.

• กว้าง x ยาว x สูง

720 x 2,090 x 1,135 มม.

• ความสูงจากพื้นถึงเบาะ

780 มม.

• ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง

160 มม.

• ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ

1,380 มม.

• น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง)

170 กก.

• รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

2,700 มม

•ไฟหน้า

12 V 55 วัตต์ x 2

•แบตเตอรี่

12 V, 7 Ah / GTZ8V (MF)